Bedensel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı

Bedensel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı

Bedensel engelli bireylerin, çeşitli nedenlerle kaba ve ince motor gelişim becerileri olumsuz yönde etkilenmiştir. Bu kişilerin kendilerinden beklenen işlevsel hareket ve becerileri yerine getirmeleri değişik derecelerde kısıtlanmıştır. Bu duruma yol açabilecek ve sıklıkla karşılaşılan nedenler arasında,

 

1.     Serebral Palsi, SP-(CP),

2.     Merkezi sinir sistemini etkileyen dejeneratif, metabolik ve genetik kökenli hastalıklar

        (Down Sendromu, Subakut Sklerozan Panensefalit, Joubert Sendromu, Rett Sendromu, Prader-Willi Sendromu, Williams Sendromu vb.)

3.     Mental Motor Retardasyon (MMR) (Mental Motor Gerilik),

4.     Doğuştan Kol Felci (Brakial Pleksus Yaralanması),

5.     Omurilik Kapanma Defektleri (Spina Bifida-Meningomyelosel),

6.     Doğuştan Kas Hastalıkları,

7.     Travmatik nedenli merkezi sinir sistemi yaralanmaları,

8.     Süreğen hastalıklardan kaynaklanan motor gelişim gerilikleri bulunmaktadır.

 

Bedensel Engelli Bireylerin var olan kaba ve ince motor becerilerini artırmak, belirli bir düzeyde tutmak ve kullandığı tüm ortopedik araç ve gereçlerden en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamak için eğitimin desteklenmesi gerekmektedir.

 

Programın Düzeyi: Program, doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle, kaba ve/veya ince motor gelişim becerileri ve günlük yaşam aktiviteleri olumsuz etkilenmiş, bu sebeple fonksiyonel hareket yeteneği ve aktiviteleri kısıtlanmış her yaştaki bireylerin gelişimsel özellikleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.

 

Bedensel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programının Genel Amaçları: 

Bu program ile bireylerin;

1.     Normal motor gelişim basamaklarındaki becerileri kazanmaları,

2.     Duruş (postür) ve hareket ile ilgili bozukluklarını en aza indirmeleri,

3.     Kaba ve ince motor becerilerini geliştirmeleri,

4.     Günlük yaşam aktivitelerinde bağımsız hareket edebilme becerileri kazanmaları,

5.     Bacak ve kollarını fonksiyonel bir şekilde kullanmaları,

6.     Düzgün duruş ve hareket için gerekli duyu, algı, bilişsel ve motor bütünlüğünü sağlamaları,

7.     Transfer ve yer değiştirmeye ve ilerlemeye yönelik (ambulasyon ) hareketlerini geliştirmeleri,

8.     Yardımcı cihaz, araç gereç ve ekipmanı kullanma becerisi geliştirmeleri,

9.     Gelişim basamaklarına uygun davranma becerisi geliştirmeleri,

10.    Hareket yeteneğinin yanı sıra bilişsel, duyusal, psikolojik ve sosyal bütünlüğü geliştirmeleri beklenmektedir.