Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Nedir?

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP)

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP), RAM (Rehberlik Araştırma Merkezi) tarafından yapılan eğitsel değerlendirme sonrasında verilen rapora göre her birey için ayrı hazırlanır. BEP, öğretmenlere, anne-babalara ve bireye yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi vermektedir. BEP hazırlanırken öğrencinin ihtiyaçları, istekleri, yetenekleri ve yeterlilikleri göz önünde bulundurularak hazırlanır. Bireyin yeterlilikleri doğrultusunda her öğrenci için Bireyselleştirilmiş Öğretim Programları (BÖP) hazırlanarak eğitime başlanır. Bu programlar özel gereksinimli bireylere var olan potansiyellerini kullanma ve geliştirme ortamını sağlar.

ÜLKEMİZDE ÖZEL EĞİTİMİN TARİHÇESİ

Ülkemizde özel eğitime gereksinimi olan çocukların eğitimine 1889 yılında İstanbul Ticaret Mektebi bünyesinde işitme engelli çocuklar için eğitim veren bir okulun açılması ile başlanılmıştır. Daha sonra bu okula görme engellilerle ilgili bir bölüm eklenmiştir.

1921 yılında Özel İzmir Sağırlar-Körler Okulu açılmış ve bu okul Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'na bağlı olarak 1924 yılından 1950 yılına kadar olarak özel eğitim hizmeti vermeye devam etmiş ve 1950 yılında Millî Eğitim Bakanlığı bünyesine girmiştir. Daha sonrasında 30 yıl kadar Özel Eğitim Hizmetleri, İlköğretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmüştür.

II. Dünya Savaşı'ndan sonraki yıllarda eğitim sistemimizde rehberlik kavramı gündeme gelmiştir. Bu yıllardaki müfredat programlarında; bireysel farklılıklardan, eğitim ve programların bu farklılıklara göre uyarlanması gereğinden bahsedilmeye başlanmıştır.

06.08.1980 tarihinde 2429 sayılı onayla Özel Eğitim Genel Müdürlüğü kurulmuş, 27.02.1982 tarihinde Daire Başkanlığına, 13.12.1983 gün ve 179 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Özel Eğitim ve Rehberlik Dairesi Başkanlığına dönüştürülmüştür. Aynı yıl çıkarılan 2916 sayılı "Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu"nda, özel eğitime muhtaç çocukların yetiştirilmelerine dair esaslar belirlenmiştir. Ülke genelinde özel eğitim ve rehberlik alanında ihtiyaçların artması sonucu, hizmeti daha etkin ve yaygın olarak yürütebilmek amacıyla 30.04.1992 gün ve 3797 sayılı Kanunla Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Ayrıca, 06.06.1997 tarihli mükerrer 23011 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 573 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile engellilere ilişkin özel eğitim esasları belirlenmiştir.

ÖZEL EĞİTİMİN ALANLARI NELERDİR?

Bütün bireylerin yetersizliği farklıdır. Ancak tanılama, ihtiyaçlarını saptama ve eğitimlerini daha uygun düzenleyip, planlayabilmek adına ortak özelliklerine ve eğitim ihtiyaçlarına göre bazı sınıflara ayrılmıştır.

1. Zihinsel Öğrenme Yetersizliği Olan Bireyler

2. İşitme Yetersizliği Olan Bireyler

3. Görme Yetersizliği Olan  Bireyler  

4. Ortopedik Yetersizliği Olan Bireyler 

5. Dil ve Konuşma Güçlüğü Olan Bireyler

6. Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Bireyler

7. Duygusal, Davranışsal ve Sosyal Uyum Güçlüğü Olan Bireyler

8. Yaygın Gelişimsel Bozukluk Gösteren Bireyler

9. Üstün Zeka ve Üstün Yeteneği Olan Bireyler

10.Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Gösteren Bireyler

  

HAZIRLAYANLAR

Psikolog & Aile Danışmanı GAMZE HASANDAYIOĞLU

Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmeni & Eğitim Koordinatörü CANSU SARI

Buca Mutlu Çocuklar Özel Eğitim Merkezi İzmir