Özel Öğrenme Güçlüğü

Özel Öğrenme Güçlüğü

Özel Öğrenme Güçlüğü Nedir?

Özel öğrenme güçlüğü, okuma, yazma, konuşma, dinleme, akıl yürütme, aritmetik becerileri öğrenme güçlüğü olan çocukları ifade etmektedir. Bu çocukların görsel, işitsel algılamalarının gelişmediği veya algılananları bütünleştiremedikleri veya psikomotor becerilerde koordinasyon ve organizasyon güçlükleri yaşadıkları, özellikle ifade etme becerilerinde zorlandıkları gözlenir. Okuma, yazma, konuşma, dinleme, akıl yürütme, aritmetik becerileri öğrenmede ve bunlar kullanmada güçlük yaşarlar.

573 sayılı kanun hükmünde kararnamede özel öğrenme güçlüğü şu şekilde tanımlanmıştır:

"Yazılı ya da sözlü dili anlamak ya da kullanabilmek için gerekli olan bilgi alma süreçlerinin birinde ya da bir kaçında ortaya çıkan ve dinleme, konuşma, okuma, yazma, heceleme, dikkat yoğunlaştırma ya da matematiksel işlemleri yapmada yetersizlik nedeniyle, bireyin eğitim performansının ve sosyal uyumunun olumsuz yönde etkilenmesi durumunu ifade eder".

Öğrenme güçlüğü gösteren çocukların ortak özellikleri şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Akademik gerilik.
 • Disiplin alanlarındaki gelişme örüntülerinde dengesizlik.
 • Merkezi sinir sisteminin hatalı işleyişi.
 • Çevresel uyaran yoksunluğu.
 • Zihinsel yetersizlik ve davranış bozuklukları

Türleri:

Özel öğrenme güçlüğünün belli başlı iki türü vardır.

 • Disleksi: Okuma yazma bozukluğu
 • Diskalkuli: Matematik bozukluğu

Nedenleri:

 • Beynin hatalı işleyişi
 • Biyo-kimyasal bozukluklar
 • Kalıtsal etmenler
 • Çevresel etmenler

Özellikleri:

 • Çalışma becerilerini kullanma yetersizliği
 • Görsel-işitsel algı bozukluklar
 • Dikkat bozukluğu ve aşırı hareketlilik
 • Hafıza (düşünme,hatırlama) sorunları
 • Sosyal uyum problemi
 • Koordinasyon zayıflığı
 • Organizasyon güçlüğü
 • Oryantasyon sorunu

Özel öğrenme güçlüğü gösteren çocukların tedavisi eğitimdir. Özel öğrenme güçlüğü gösteren çocuğun öğrenmesi farklı olduğu için eğitim süreçleri de farklı olmalıdır. Bu eğitim de, çocuğun normal okulunda verilen eğitimden farklı bir eğitimdir. Özel öğrenme güçlüğü gösteren çocuk normal okulda eğitimine devam ederken özel eğitimden yararlandırılmalıdır.