Çalışmak, Çalışmak ve Verimli Ders Çalışmak

Diğer Yazılar

DOĞAL ABA Nedir?
Aile Danışmanlığının Önemi
Depresyon Nedir?
Otizmli Çocuğa Sahip Ailelerin Yaşadıkları Kaygılar ve Aşamalar Nedir?
Çocuğunuzun Arkadaşlık İlişkilerindeki Rolü
Çocuklarda Yaratıcılığı Geliştiren Oyunlar
Rett Sendromu Belirtileri Nelerdir?
Empati Duygusu Nasıl Gelişir?
Down Sendromunda Eğitim Hakkı
İndigo Çocuk Nedir?
Atipik Otizm Nedir?
Çocuklarda Uyku Düzeni ve Uyku Bozuklarını Giderme Yolları
Sınav Kaygısı İle Başetmek Mümkün!
Stres İle Nasıl Başa Çıkarız?
Televizyon ve Bilgisayar Oyunlarının Çocuğun Gelişimine Etkileri
Çalışan Annelerimiz
Tırnak Yeme Problemi
Çocuklarda Alt Islatma Problemi
Kardeş Kıskançlığı
Çocukları Okula Başlayan Ailelere Bazı Öneriler
Mutlu Çocuk
Yaygın Gelişimsel Bozukluk
Çocuklarda Kitap Okuma Alışkanlığı
Okula Uyum Süreci ve Okul Fobisi
Ergenlikte Öfke
Öfkemizi Nasıl Kontrol Edebiliriz?
2 Yaş Özel Bir Yaş
Çocuğum Okuma Yazma Becerisini Kazanmaya Hazır Mı ve Okul Olgunluğunu Kazanmış Mı?
Çocuklarda İzinsiz Alma Davranışını Önlemek İçin Neler Yapmalıyız?
Ailenin Önemi
Çocuk ve Ergenlerde Sosyal Kaygı
Çocuğumuzu Duyabilmek, Dinleyebilmek...
7 - 11 Yaş Çocuğunun Özellikleri - Görülebilecek Davranış Problemleri
6 - 12 Yaş Döneminde İletişim
3 - 6 Yaş Çocuğu İle İletişim Kurma Becerisi
Boşanmaların Çocuk Üzerindeki Etkileri
Anne Baba Tutumlarının Çocuk Üzerindeki Etkileri
Evlilikte Mutluluğu Bulabilir miyiz?

Çok sayıda öğrenci ders çalışma ile ilgili sorunlardan, çalışamadığından, çalışmaya başlayamadığından sıkıntı duyar. “Çalışmak istemiyorum, of sıkıldım, yarın başlarım, su içip başlayacağım…” gibi sözleri sık sık duyduğumuz olur.

Öğrencilerin ders çalışma sorunlarının başlıca nedenleri incelendiğinde, Yanlış çalışma alışkanlığı, temel bilgi eksikliğinden dolayı dersleri anlayamama, ailevi sorunlar gibi nedenler olduğu bulunmuştur.

Öğrencilerin ders çalışma ile ilgili sorunlarını düşündüğümüzde, çalışma alışkanlığını kazanamadıklarını ya da yanlış çalışma alışkanlığı kazanmış olduklarını görürüz. Yanlış çalışma alışkanlıkları, amaçsız çalışma, plansız ve programsız çalışma, evin değişik yerlerinde çalışma, anlayamadığı dersi bırakma, dersle ilgili ön yargılar oluşturma olarak karşımıza çıkar.

Çocuklarımızın, öğrencilerimizin verimli ders çalışmalarını isteriz. Verimli ders çalışmak demek, çalışma için çok zaman harcamak değil, ne kadar zamanın verimli kullanıldığı demektir. Ayrıca verimli ders çalışma sadece ders çalışmayı içermez, diğer etkinliklerle beraber ders çalışmayı da belirli bir plan ve programa bağlamayı içerir.

Peki nedir bu “Verimli Ders Çalışma Yolları…” Amaçları belirlemek, planlı çalışmak, zamanı verimli kullanmak, ders çalışmayı olumsuz etkileyecek açlık, gürültü, yetersiz ışık gibi etkenleri ortadan kaldırmak, uygun bir çalışma ortamı seçmek, dikkati uyanık tutmak, derse hazırlıklı gelmek, not tutmak, araç-gereç ve kaynaklardan yararlanmak, verimli okumak, aralıklı tekrarlar yaparak unutmayı önlemek sayabileceklerimizden bazılarıdır.

 

Verimli Ders Çalışma Yolları Nelerdir?

1- Amaçları Belirlemek

Çocuklarımıza, öğrencilerimize amaç belirleme konusunda yardımcı olmak oldukça önemlidir. Çünkü her çalışma bir amaca yöneliktir. Bu amaçlar, bir problemin çözümünü öğrenmek olabileceği gibi, okulu bitirmek, müzik aleti çalmak, sevilen bir mesleğe sahip olmak da olabilir. Böylece doyumlu ve uyumlu bir hayat için adımlar atılmış olacaktır. 

Başarılı bir hayat “uyumlu ve doyumlu” yaşanan bir hayattır. Geçmişte tek bir yol vardı: “çalışmak, çalışmak, çalışmak...” oysa günümüzde başarı kavramında çalışmak yerini planlı, programlı ve sistemli çalışmaya bırakmıştır. Programlı çalışmada kişi her şeye yer ayırabilmekte ve ne zaman ne yapacağını bilmektedir. Plan yapıp amacına zaman ayırmayan kişi amaç sahibi değil, hayal sahibidir. 

2- Planlı Çalışmak

Aynı zamanda birden çok dersi çalışmakla zorunda kalındığında, derslerden her birinin öğrenciler üzerinde yarattığı ruhsal baskı, bunlardan herhangi birine kendisini tümüyle vermesini engelleyecek ve verimsiz biçimde işlerden birini bırakıp ötekine atılmasına neden olacaktır. Bu tür kararsızlık ve karışıklık ancak hangi dersi ne zaman yapacağını belirli bir sıraya koymakla, yani “karar vermekle” ortadan kalkar. 

Çalışmada plan; “nasıl”, “ne zaman” ve “nerede” çalışacağınıza karar vermek demektir. Öğrenciler günlük ve haftalık bölümleri de olan aylık çalışma planlarında,

·        Hangi derslere, haftanın hangi günleri çalışacaklarını,

·        Geçmiş konuların tekrarına ne zaman yer vereceklerini,

·        Sınav tarihlerini,

·        Hazırlayacakları ödevlerin neler olduğunu ve zamanını,

·        Planlarına aldıkları, ancak çeşitli nedenlerden ötürü zamanında yapamadıkları çalışmalarını ne zaman tamamlayacaklarını, ,

·        Dinlenme, müzik dinleme, televizyon izleme, spor yapma, sinema ve tiyatroya gitme gibi ders dışı etkinliklere ne zaman yer vereceklerini göstermelidir.

Günlük çalışma çizelgelerinde; okulda geçen saatler, ders çalışma, eğlenme, dinlenme, ev işlerine yardım ve uyku saatleri gösterilmiş olmalı, çalışmaya başlayacağı zaman kendini yorgun ve isteksiz hisseden öğrenci çalışma saatlerini yanlış seçmiş demektir. Günlük çalışma çizelgesinde gerekli değişiklikler yapılmalıdır.

3- Zamanı Verimli Kullanmak

Ders ya da konu için ayrılacak süre öğrenciden öğrenciye değişir. Her öğrenci zamanı kendine göre ayarlamalıdır. Örneğin, 20 dakika çalıştıktan sonra araya 5-10 dakikalık dinlenme koymak yararlı olur. Bu sayede bir saatlik çalışma sonunda dağılan dikkat ve azalan verim tekrar kazanılır. Ders çalışmak için gerekli gücün toplanabilmesi bakımından eğlenmeye ve spora da zaman ayrılmalıdır. Ancak bu süre gereğinden fazla olmamalıdır.

4- Verimi azaltıcı etkenleri ortadan kaldırmak

Çalışmaya başlamadan önce,  yorgunluk, uykusuzluk, ağrı, sızı, üzüntü duygusu, korku, öfke, aşırı kaygı, fazla heyecan, endişe, açlık, aşırı tokluk, aile dertleri, normalin altında ve üstündeki fiziki şartlar (çok sıcak çok soğuk gibi), acelecilik, telaş, araç ve gereç noksanlığı gibi etkenlerin elden geldiğince giderilmesi gerekir.

5- Uygun bir çalışma ortamı seçmek

Çalışma yeri derli toplu, yalın elden geldiğince sabit ve sakin olmalı, ayrıca ışık, ısı gibi fiziksel sorunları da çözümlenmiş olmalıdır. Ayrı bir yerin sağlanamaması,   çalışmadan kaçmanın bir nedeni olmamalı, elverişsiz koşullarda da ders çalışmaya alışmalıdır. Yatakta, koltukta ve divanda uzanarak çalışmak,    dikkatin toplanmasını güçleştirecek, öğrencinin çalışmak için daha çok zaman yitirmesine neden olacaktır.

Çalışmak için oturan bir insanın dikkatini dağıtan faktörler ya çevreden gelir veya kişinin kendi zihninden kaynaklanır. Her ne kadar herkese tam anlamıyla uyan bir çalışma ortamı modeli ortaya konmazsa da, çalışma odasının döşenme biçiminin ve içindeki eşyaların ilgi ve dikkati etkilediği bilinir. Aynı şekilde ses, başka insanların varlığı, radyo, tv ve gazetelerin bulunmasının çalışmayı engellediği araştırmalarla ortaya konulmuştur.

A)Çalışma Odası ve Masası

 Çalışma masası hemen camın yanında olmamalı, böylece çalışan kişinin yazın sıcaktan, kışın soğuktan etkilenmesi önlenmelidir. Gün ışığı tercihen karşıdan gelmeli, böylece çalışan kişinin gölgesi çalışma malzemesinin üstüne düşmemelidir. Çalışma odası iyice havalandırılmalıdır. Çünkü havadaki oksijenin azalması, gerginliğe yol açar ve bu durumda baş ağrısı gibi öğrenmeyi güçleştiren birçok etkinin doğmasına sebep olur.

B) Sandalye

Sandalye veya koltuğun çok rahat olmaması daha yerindedir. Sandalye, çalışma odası için koltuktan daha uygun bir eşyadır. Çünkü koltuk fazla gevşemeye yol açarak öğrenmeyi güçleştirebilir.  Sandalye seçiminde uygun yükseklik öğrencinin boyuna göre ayarlanabilir. Bu özellikle ilköğretim çocukları için önem taşır.

C) Sessizlik

Çalışma odası sessiz olmalıdır. Gençler arasında yaygın tutum “ders çalışırken müzik dinlemektir.”     Kendilerine sarulduğunda müzik dinlemelerinin çalışmalarına engel olmadığını, tam tersine daha kolay öğrendiklerini söylemektedirler. Bu durum gerçekçi değildir.

D) Çalışma Köşesi

Herkes bağımsız bir çalışma odasına sahip olacak kadar şanslı olmayabilir. O zaman da bir çalışma köşesi düzenlemek çok yerindedir. Bir çalışma köşesi en az üzerinde yazı yazılabilecek bir masa yanında çalışma esnasında el altında bulunması gerekli olan kitapların, notların, kağıtların, kalemlerin gibi malzemenin konabileceği bir ilave alandan oluşur.

Bu konuda en önemli nokta çalışma köşesinde daha farklı işlerde kullanılıyorsa çalışmaya başlarken mutlaka temel bir değişiklik yapılması gerekir. Örneğin, yemek masası çalışma masası olarak kullanılıyorsa, mutlaka örtüsü değiştirilmelidir. Mümkünse masanın yeri de değiştirilebilir ve üzerine bir çiçek konulabilir, masanın örtüsünün değişmesiyle beraber bir de lamba eklenmesi de masanın artık farklı bir amaçla kullanıldığı konusunda “uyarıcı” rolü oynar.

E) Çalışma Masası Sadece Çalışmak İçindir.

Çalışmayı, çalışma için ayrılmış alanın dışına kaydırmamak yararlıdır. Bütün bu faaliyetleri çalışma masasında ve sandalye üzerinde yapmakta yarar vardır. Eğer çalışma sırasında dikkat dağılır, hayale dalınırsa yapılacak şey derhal çalışma masasını terk etmektir. Amaç, çalışma alanı ile çalışma davranışı arasında ilişki kurmaktır.

Çalışma masasının her çalışmadan sonra düzenlenmesi, bir sonraki çalışmaya başlamayı kolaylaştırır. Dağınık bir masada çalışmaya başlamak zordur ve çalışma için ayrılmış değerli zamanın bir önceki çalışmadan kalan malzemeyle ilgili gereksiz ayrıntılara harcanmasına yol açar. Çalışmaya başlamadan önce, çalışma sırasında gerekecek her türlü malzemenin el altında bulundurulması son derece yararlıdır. Böylece çalışma başladıktan sonra ders başından kalkmayı gerektirecek kopmalar önlenmiş olur.

6- Dikkati Uyanık Tutmak

İnsanda dikkat her an vardır, önemli olan bunun çalışılan konu üzerinde toplanabilmesidir. Sevilen ve ilgi duyulan bir konu, dikkatin uyanık tutulmasına yardım eder. Daima belirli yerlerde çalışmak,   gürültünün bulunmadığı yerlerde çalışmak,  sandalyede oturarak çalışmak, masada gerekli araçlar dışında başka şeyler bulundurmamak, çalışma yerini 18-20 derece sıcaklıkta tutmak, İşleri sıraya koymak, işleri bitirmede kendinizle yarış kararı almak, Her seferinde bir çeşit işle çalışmak dikkatin dağılmasını önleyici yöntemlerdir.

7- Derse Hazırlıklı Gelmek

Başarılı olmanın yollarından biri de derslerin işlenmesine etkin olarak katılmaktır. Derslerde sürekli edilgin durumda kalan öğrencilerin işlenen konuları anlamaları zordur.  Öğrenciler okula gelmeden önce, o gün işleyecekleri konuları gözden geçirmelidirler. Bu sayede; hem derslerin işlenişine katılmak için gerekli güveni kazanırlar, hem de öğretmenin anlattıklarını daha kolay anlarlar.

8- Not Tutmak

Anlatılanları öğretmenin ağzından çıktığı gibi değil, anlaşıldığı gibi yazmak, öğretmenin anlattığı konunun ana fikri ve anlamları kavranıncaya kadar beklemek, zamanın çoğunu yazmakla değil, dinlemekle, fikirleri kavramaya çalışmakla geçirmek önemlidir. Konu; grafik, şekil, istatistik gibi bilgilere dayalı olarak anlatılıyorsa notlar arasında bunların da olması,  önemli fikir ve paragrafların aynen yazılması, yazıların, düzgün ve okunaklı olmasına önem vermek, önce müsvette yapıp, sonra temize çekme yoluna gidilmesi önerilmektedir. 

9- Araç-Gereç ve Kaynaklardan Yararlanma

Öğrenci, herhangi bir konunun öğrenilmesinde, basılı araçlara ne kadar başvurursa, öğrenme ilgisi ve zihinsel yetileri o kadar çok genişleyecektir. Basılı öğrenme araçlarından yararlanmada çizelge, grafik, harita ve resimlerin özel bir yeri vardır. Bunlar sayfalarca anlatılan bilgileri topluca ve bir arada vererek o konunun kavranmasına yardımcı olmaktadırlar.

10- Verimli Okumak

Okuma, öğrenmenin en temel yoludur. Öğrenmede hızlı okuma önemli ve gereklidir. Hızlı okuma ile hem okunanlar daha iyi anlaşılır hem de zamandan kazanılır.  Vakit geçirmek amacıyla bir hikaye veya roman okurken okuma hızı oldukça yüksek olabilir. Ama okuma, yorum yapma, eleştirme, özet çıkarmak için yapılıyorsa okuma hızı yavaş olmalıdır. Hızlı okumanın en önemli yolu sessiz okumadır. Hızlı ve anlamlı okuma becerisi kazanabilmek için bol bol okuma çalışmaları yapılmalıdır. Önce gazete, öykü ve roman gibi şeylerle işe başlanmalı, giderek boş zamanları okuyarak değerlendirme alışkanlığı kazanılmalıdır.

11- Aralıklı Tekrarlar Yaparak Unutmayı Önlemek

Unutmayı önlemenin iki yolu vardır. Bunlardan biri öğrenilen bilgileri yeri geldikçe kullanmak, diğeri de aralıklı olarak tekrar etmektir.  Öğrenciler öğrendiklerini yeri geldikçe kullanırken hem bunların işe yaradığını görecekler, hem de yeni bilgiler edinmeye istekli olacaklardır. Aralıklı olarak yapacakları tekrarlar sayesinde ise bir taraftan eski öğrendiklerini hatırlarken, diğer yandan da sınavlara her an hazır durumda olacaklardır.

 

ZİHNİN DAĞILMASINA YOL AÇAN SEBEPLER

1- Hayal Kurmak

 Hayal kurmak çalışmayı engelliyorsa, hayal kurmayı ödül olarak kullanın. “Çalıştıktan sonra 10 dakika hayal kurabilirsin.” Bunu başaramayan öğrenciler için, hayalini tamamlayıp derse dönülmesini sağlayın. Bazı öğrenciler ise, hayallerini sürdürdüklerini, bundan çıkamadıklarını ve dolayısıyla derse dönemediklerini söylemektedir. 5-10 dakika sonra derse dönemediğini fark ederseniz, yerinden kalkmasını, yürümesini, hafif egzersiz hareketleri yapmasını önerebilirsiniz.

2- Endişelere Kapılmak

“Bu sınavda başarılı olabilecek miyim?” “Ya başaramazsam, annemin babamın yüzüne nasıl bakacağım?” “Arkadaşlarım benden çok çalıştı, ben tam hazırlanamadım...” “Bu iş olmayacak gibi.”“Çalışacak bunca konu var, hiç zaman kalmadı. Mahvoldum, hapı yuttum.” Böyle düşünen öğrencilere şu soruları sorun ya da kendisinin sormasını isteyin. “Bu düşünceler çalışmamı kolaylaştırıyor mu?”“Bu düşünceler amacıma hizmet ediyor mu?”“Bu düşünceler bana yardımcı oluyor mu?” Bu sorulara verilecek cevap “HAYIR” olduğuna göre, yapılacak olan bu düşüncelerden uzaklaşıp çalışmaya yönelmektir. 

3- Yatarak Ders Çalışmak

Ders kitabını eline alıp şöyle uzanarak çalışmanın doğurduğu tek sonuç uykuya dalmak veya çalışamayacak kadar gevşemek. Ders çalışmak için en uygun durum, çok yumuşak olmayan bir sandalyede dik olarak oturmak ve kolları bir masa veya sıraya yaslamaktır. Yatarak ders çalışmak gibi, kaykılarak, sıranın üzerine uzanarak ders dinlemek de öğrenmeyi engelleyecek düzeyde gevşemeye yol açar. Yatarak ders çalışmak gibi, kaykılarak, sıranın üzerine uzanarak ders dinlemek de öğrenmeyi engelleyecek düzeyde gevşemeye yol açar.

4- Müzik Dinleyerek Ders Çalışmak

Yapılan çalışmalar hem müzik dinleyip hem de ders çalışmanın mümkün olmadığını göstermektedir.  Ders çalışmaya çalışırken müzik dinlemek, zevkle müzik dinlemeyi engeller. Ders çalışmaya ayırdığınız vakit içinde müzik dinlemek isterseniz, derse ayrılan zaman ziyan olur.  Bu nedenle öğrencinin karar vermesi gerekir. Müzik mi dinlemek istiyorum, ders mi çalışmak istiyorum?

5- Televizyon

 Hem ders çalışmak hem de arada bir televizyona kulak kabartmak mümkün değildir. Çalışma sırasında verilen aralarda zamanı istedikleri gibi değerlendirebilir, çeşitli ödüller kullanılabilir. Ancak 10 dakika televizyon seyretmek bu ödüllerden biri olmamalıdır.

6- Telefon

Ders çalışırken aklına gelen bir şeyi söylemek veya dersle ilgili bir soruyu yöneltmek için telefonun başına girmek çok rastlanan bir durumdur. Ders için bir şey soracak dahi olunsa bunu dinlenme arada yapmalarını söylemeliyiz. Telefonla konuşmak bir ödül olarak konulmalıdır. Eğer bir arkadaş ararsa, kendisini dinlenme arasında aramanın yararlı olacağını anlatınız. Buradaki amaç şudur, Günlük programımı uygulamalıyım ve uygulama sorumluluğum bana aittir.

Ders çalışırken en sık karşılaşılan isteklerden ikisi de bir şeyler yeme-içme ve gezinme isteğidir. Bu isteklerin hepsi aynı ihtiyaçtan doğar. Oturmak ya da çalışmaktan kaynaklanan iç gerginliği hafifletmek. Oysa yiyerek içerek ve gezinerek sağlanan rahatlık, daha sonra günlük programı uygulayamamaktan kaynaklanan rahatsızlık altında kaybolup gidecektir. Bu istekleri ertelemek ve ödül olarak kullanmak yararlıdır. Çünkü ders çalışmaya ara vermeye sebep olan her durum ve davranış çalışma programını uygulama kararıyla çelişir ve çalışma engelleniyor demektir.

 

ÇALIŞMAK İSTEYİP DE ÇALIŞAMAMA

Çalışmaya başlamak konusunda güçlük çeken öğrenciler bu güçlüğü şöyle dile getirirler:“Çalışmam gerektiğini biliyorum ama çalışamıyorum.”“Kitabımı açıyorum ve kitaba bakarak öyle oturuyorum.”“Bilmiyorum neden bir türlü dersin başına oturamıyorum.”

Çalışmaya başlamanın bu öğrencilere zor gelmesinin sebepleri şunlardır:

1-     Çalışmayı sevmemek,

2-     Dersi veya konuyu sevmemek,

3-     Başka bir şey yapmak istemek,

4-     Başarısız olmaktan korkmak,

5-     Konuları anlamakta güçlük çekmek.

 Ders çalışmak için öğrencinin kendine ait bir sebebi yoksa yeterince verimli çalışması mümkün değildir.

 

Çalışmaya başlamak ve sürdürebilmek için,

1-     Çalışma sebebini belirlemek (amaç saptamak),

2-      Zamanı öncelikler doğrultusunda düzenlemek,

3-     Çalışmak için öğrencinin kendini düzenlemesi,

4-     Çalışma ve başarı konusundaki endişeleri ve olumsuz düşünceleri ortadan kaldırmak gereklidir.

Çalışmak istedikleri halde çalışamadıklarını söyleyen öğrencilerin büyük çoğunluğu, çalışmak için kendilerine ait gerçekten benimsedikleri bir sebepleri olmayanlardır. Bu durumda olan öğrencilere doğru bir arkadaş grubu seçerek çalışma programlarını yapma ve uygulamalarını öneririz.

Çalışmakta zorlanan bütün öğrencilere söyleyeceğimiz son söz şudur, bir büyük yarışta başarmak için terlemek ve zorlanmak kaçınılmazdır. Terlemeden ve zorlanmadan başarıya ulaşmak mümkün değildir. Bir yarışa başlarken bunu göze almak gerekir.

Bir veya iki arkadaşlarıyla günlük veya haftalık çalışma programı oluşturup, bu programı beraberce uygulamalarıdır. Sosyal uyum ve grup baskısı, eğer doğru arkadaşlar seçilmişse, çalışmaya başlamayı kolaylaştırır, dikkat kopmalarını azaltır.

 

Başarılı Olabilmek İçin Öneriler

1-     Dersi derste anlamak önemlidir.

2-     Derslere önceden hazırlanmak.

3-     Derste katılımcı olabilmek.

4-     Anlaşılmayan konuların sorulması. Öğretmenden ya da iyi bilen arkadaşlardan yardım istenmesi.

5-     İşlenen konunun o günün akşamı tekrar edilebilmesi.

6-     Konu ile ilgili fazla örnek yapmak.

7-     Dinlenme ve uyku düzenine dikkat edilmelidir.

8-     Eksik olunan konuların tespit edilip, eksikliklerin giderilmesi.

9-     Dersi masa başında çalışmak.

 

Ders çalışmaktan zevk almak, verimli ders çalışabilmek için, dersi derste anlamak, derslere önceden hazırlanarak gitmek, derste katılımcı olmak, anlaşılmayan konuları öğretmenlere ya da arkadaşlara sormak, işlenen konuların tekrarını yapmak, dersi masa başında çalışmak, dinlenme, uyku düzenine dikkat etmek ve ders çalışmanın yanında sevilen etkinliklere de zaman ayırmak gerekir.

Ders çalışmak güzeldir. Yaşamın sonsuz bilgilerle dolu olduğunu bilmek, yeni bilgiler edinmenin de sistemli olarak ders çalışma ile başladığını ve sonrasında bir alışkanlık haline geldiğini fark etmek demektir. Amaçları olan, amaçları doğrultusunda çalışan, sadece derslerinde değil yaşamın pek çok alanında başarıları olan, yaşam ile uzlaşmış bireylerin varlığına her zaman ihtiyacımız olacaktır.

 

Yararlanılan Kaynaklar

Cem Babadoğan, Modern Öğretim Stratejilerinin Öğrenim Süreçlerine Yansıması, Ankara, 1996.

Leyla Küçükahmet, Öğretim ilke ve Yöntemleri, Ankara, 1995.

 

Uzman Psikolog & Aile Danışmanı Gözde EMİK AKSOY