Çocuğum Okuma Yazma Becerisini Kazanmaya Hazır Mı ve Okul Olgunluğunu Kazanmış Mı?

Çocukların ilköğretime başlama yaşının 66 aya düşürüldüğü, 4+4+4 eğitim sisteminin henüz yeni uygulanacağı bu dönemde; Anne ve Babaların ilköğretim birinci sınıfa kayıt yaptırma konusunda tedirginlik yaşadıklarını ve çocukları için alacakları kararda kaygı duyduklarını görüyoruz. Çocuklarının geleceğini etkileyen ve başarı grafiğini çizecek olan bu önemli karı verirken endişelenmekte haklılar.

Anne- Babalar çocuklarının okul olgunluğunu kazanıp kazanmadıkları konusunda şüpheye düşmüş olabilirler. Okuma yazma becerilerini kazanmaya hazır olup olmadığı konusunda bilgi edinme ihtiyacında olabilir. Okul olgunluğu kazanmış çocuk neler yapabilir? Okuma yazma becerisini kazanmaya hazır olmak ne demektir? Hangi özellikteki çocuklar bu beceriyi kazanırlar? Sorularına yanıt bulabilmek için çocuğun içinde bulunduğu gelişim dönemini incelememiz gerekmektedir. Okul olgunluğu kazanmış okuma yazma becerisini geliştirmeye hazır çocuk öz bakım, motor, bilişsel, sosyal, duygusal ve dil gelişimi açısından aşağıdaki becerilerin tümünü % 90 oranında yapabilir düzeyde olması beklenmektedir. Aşağıdaki beceri listesini çocuğunuza uygulayarak okul olgunluğunu kazanıp kazanmadığı ile ilgili bir fikir sahibi olabilirsiniz. Ayrıca beceri listesinin sonunda önerilen çalışmaları yaparak çocuğunuzun gelişimine katkıda bulunabilirsiniz.

4-5 YAŞ 

1- Kendisi bez getirip döktüklerini temizler.
2- Tüm zararlı şeylerden ve zehirli maddelerden kendisini korur.
3- Kendi giysilerinin düğmelerini çözer.
4-Kendi giysilerinin düğmelerini ilikler.
5-Masada kirlettiği kendine ait yeri temizler.
6-Fermuarın alt kısmını birbirine geçirir.
7- Ellerini yüzünü yıkar.
8- Yiyecek için doğru araç gereçleri kullanır.
9- Tuvalete gitmesi gerektiğinde gece uykusundan uyanır ve bütün gece altı kuru kalır.
10- Hatırlatılmadan gerektiğinde burnunu siler ve sümkürür.(%75)
11- Sırtı, ensesi ve boynu hariç kendi kendine yıkanır.
12- Ekmeğine yumuşak şeyler sürmek için bıçak kullanır.
13- Elbisesindeki, pantolonundaki veya ayakkabısındaki tokaları çözer veya bağlar.
14- Tamamen kendi kendine giyinir.(ön taraftaki bağlar dahil, kravat hariç)
15- Yetişkin servis tabağını tuttuğunda, kendi yiyeceklerini tabağına alır.
16- Sözel ipuçları ile tabakları, peçeteleri ve çatal bıçağı doğru yerleştirerek sofra kurmaya yardım eder.
17- Dişlerini fırçalar.
18- Zamanında tuvalete gider, soyunur, poposunu siler, sifonu çeker ve yardımsız tekrar giyinir.
19- Uzun saçları tarar ve fırçalar.
20- Kıyafetlerini askıya asar.
21- Sürekli denetim ve yardım olmadan yalnız başına etrafı dolaşır.
22- Ayakkabılarını bağlar.
23- Ayakkabı bağlarını fiyonk yapar.

5-6 YAŞ

24- Haftalık ev işlerinin birinden sorumludur ve istediğinde bunu yapar.
25- Duruma ve hava şartlarına (sıcaklığına) uygun giyecekler seçer.
26- Sözel hatırlatma olmadan geçitlerde durur, yolun her iki yanına da bakar ve yolu geçer.
27- Sofrada kendine yemek aldıktan sonra servis tabağını başkasına geçirir.
28- Kendi meyvesini yıkar ve yemek üzere hazırlar. (örneğin mandalina)
29- Günlük işlerin birinden sorumludur. (masayı kurmak, çöp dökmek gibi)
30- Duş veya banyo yaparken suyun ısısını kendi ayarlar.
31- Kendi sandviçini hazırlar.
32- Kendi başına evin yakınındaki okula, çocuk bahçesine veya dükkâna yürür.
33- Bıçakla yumuşak şeyleri keser. (köfte, pişmiş patates)
34- Umumi yerlerde doğru tuvaleti bulur.
35- Süt kartonunu açar.
36- Kafeterya tepsisini kaldırır, taşır ve yerleştirir.
37- Şapkasının başlığının bağlarını bağlar.
38- Arabada emniyet kemerini takar.

Öz bakım becerileri açısından çocuklar bu maddelerin büyük çoğunluğunu yapabilir düzeyde olması beklenir ancak; Annesi çocuğuna uygun ortam hazırlayıp kendi bakımını yapabilmesi için fırsat yaratmıyorsa çocukta bu becerileri kazanamaya bilir. İlköğretim birinci sınıfa başlayacak çocuk öz bakımını yapamaz durumda ise okulda psiko-sosyal problemler yaşayabilir. Bu sorunlarda, özgüven eksikliği ve akademik başarısızlığa neden olabilir.

Motor Beceriler (Kaba ve İnce)

4–5 YAŞ

1- 4-8 saniye boyunca yardımsız tek ayak üstünde durur.
2- Yön değiştirerek koşar.
3- Denge tahtasında yürür.
4- Düşmeden arka arkaya 10 kere ileri doğru çift ayak sıçrar.
5- Yerden 5 cm. yükseklikteki bir ipin üzerinden atlar.
6- 6 kere geriye doğru çift ayak sıçrar.
7- Topu zıplatır ve yakalar.
8- Hamurdan iki veya üç parçadan oluşan şekiller yapar.
9- Eğimli çizgiler kesebilir.
10- Vidalı nesneleri vidalar.(hareket ettirir)
11- Ayak değiştirerek merdivenleri iner.
12- 3 tekerlekli bisikletle köşeleri dönebilir.
13- Tek ayak üstünde 5 defa sıçrar.
14- Çapı 5 cm. lik daireyi kesip çıkartır.
15- Ev, adam, ağaç gibi tanıdık resimler çizer.
16- Makasla basit şekilleri keserek çıkartır, yapıştırır.

5–6 YAŞ

17- Kağıdın herhangi bir yerine birkaç büyük harf çizer.
18- Denge tahtasında ileri, geri ve yanlara yürür.
19- Sıçrar. (ip atlar gibi)
20- Hareketi başlatarak salıncakta sallanır.
21- Elinin parmaklarını açar ve başparmağı ile hepsine dokunur.
22- Model olarak çizilen küçük harfleri çizer.
23- Kaydırağın merdivenlerinden çıkabilir veya 3 metre yükseklikteki kaydırağa tırmanarak çıkar.
24- Çekiçle çivi çakar.
25- Eliyle topa yön vererek sıçratır.
26- %95 sınırların içinde kalarak boyar.
27- Kenarlarından 3 mm. Den fazla kaydırmadan dergi veya katalogdan resim kesebilir.
28- Kalemtıraş kullanır.
29- Karmaşık resimleri modele bakarak çizer.
30- Kâğıttan basit şekilleri yırtarak çıkarır.
31- Taklitle kare kâğıdı çapraz olarak ikiye katlar. (15*15)
32- Tek eli ile atılan topu yakalar.
33- Kendi başına ip atlayabilir.
34- Sopayla topa vurabilir.
35- Koşarken yerden nesneleri alır.
36- 3 m. İleriye doğru paten kayar.
37- İki tekerlekli bisiklete biner.
38- Kızakla kayar.
39- Yüzme havuzunda beli seviyesindeki suda yürür ve oynar.
40- Bir ayağı ile sürerek vagon kullanır.
41- Yukarı sıçrar ve dönüş yaparak tek ayağı üstüne düşer.
42- Çizgili kâğıda ismini yazar.(modelden)
43- 30. cm yükseklikten atlar. (ayakuçlarına düşer)
44- 10 saniye boyunca tek ayaküstünde, gözleri kapalı desteksiz kalır.
45- 10 saniye boyunca yatay barfikse asılarak kendi ağırlığını kolları ile taşır.

Kaba motor (Büyük kas gelişimi) becerilerini yaşına ve gelişimine uygun bir özellikte yapabilme becerisine sahip olması ya da yaşıtlarına göre daha iyi yapabilmesi onun grup içinde daha kolay benimsenmesine neden olabilir. Bu durumda çocuğun sosyal uyumunu kolaylaştırır, öz güveni artar ve başarılı olma duygusunu tadar. İnce motor(el becerileri- el göz koordinasyonu) becerilerini kazanmış olması ise okuma yazma çalışmaları açısından oldukça önemlidir. El göz koordinasyonu henüz gelişmemiş çocuk, okul olgunluğuna ulaşmış sayılmaz. Çocuğunuz yukarıdaki becerilerin bazılarına sahip değilse üzülmeyin oyun havasında yapamadıkları ile ilgili çalışma zamanı ayırmanız yeterli olacaktır. Çalışmayı yaparken önemli olan ceza yerine ödülü tercih etmeniz ve başarılarını dile getirmeniz başarısızlıklarını görmezden gelerek doğru davranışı pekiştirmenizdir.

Sosyal Beceriler

4-5 Yaş 

1-Bir sorunu olduğu zaman yardım ister. (banyo yaparken, içecek bir şey alırken)
2- Yetişkinlerin konuşmalarına katılır.
3- Başkaları için şarkı söyler, dans eder ve şiir okur.
4- 20-30 dakika süreyle tek başına basit ev işleriyle uğraşır.
5- Kendiliğinden özür diler. (% 75 oranında)
6- 8-9 çocukla sırayla oynar.
7- 20 dakika süreyle 2–3 çocukla kooperatif oyun oynar.( proje veya oyunda iş birliği yapar)
8- Toplum içinde sosyal olarak beklenen davranışları gösterir.
9- Başkalarının nesnelerini kullanabilmek için izin ister. ( %75 oranında)
10- Kendisiyle ile ilgili kızgınlık, mutluluk, sevgi gibi duygularını belli eder.
11- Sürekli denetleme olmadan 4-5 çocukla kooperatif oyun oynar.
12- Başkalarına (oyundaki diğerlerine ) oyunun veya etkinliğin kurallarını açıklar.
13- Yetişkinin rollerini taklit eder.
14- Yemek zamanı sohbete katılır.
15- Sözel muhakeme gerektiren oyunların kurallarına uyar.
16- Sıkıntı içinde olan oyun arkadaşlarını rahatlatır.
17- Kendi arkadaşlarını kendisi seçer.
18- Basit aletler kullanarak yapı- inşaa oyunları planlar ve oynar.
19- Kendisi için amaçlar belirler ve bu amaçlar doğrultusunda etkinliklerini sürdürür.
20- Kukla oynatarak veya kendisi rol alarak (drama) hikâyenin bir kısmını canlandırır.

Yaşına uygun sosyal beceriler geliştirmiş çocuk okul kurallarını daha kolay benimser ve uyum sorunu yaşamaz. Akranları ile kolay iletişim kurar, duygularını ifade etmede zorlanmaz, başkalarının duygularını anlar ve ona uygun davranır. Böylece arkadaşları tarafından sevilen, aranan bir çocuk olur. Eğer bazı sosyal sorunlar yaşanıyor ve bazı beceriler kazandırılması gerekiyorsa, Anne Baba olarak, çocuğumuzun yapılandırılmış sosyal aktivitelerden yararlanarak becerisini geliştirmeyi planlayabiliriz. Örneğin; Drama çalışmaları veya kukla tiyatro etkinlikleri gibi.

Bilişsel Beceriler

4-5 YAŞ
1- İstenildiğinde belirli sayıda nesneyi eline alır.(1-5 kadar nesne)
2- 5 dokunun yapısını isimlendirir.
3- Resmi gösterildiğinde üçgen çizer.
4- Bir resimde gördüğü 4 nesneyi hatırlar.
5- Etkinliklere bağlı olarak günün zamanını söyler. (sabah, öğle, akşam)
6- Bildiği dizeleri (şarkı, şiir) tekrarlar.
7- Bir nesnenin diğer nesneye göre ağır veya hafif olup olmadığını söyler. (2 nesne arasında en az 500 gr. Fark olacak şeklide)
8- Üçlü bir gruptan bir nesne alındığında hangisinin eksik olduğunu söyler.
9- 8 rengi isimlendirir. ( hangi renkleri biliyorsa sayısı yazılacak)
10- Bazı paraları isimlendirir. (küçük paralar) -
11- Sembolleri eşleştirir. ( harfleri ve sayıları) (5 seçenekten) (A) ile (A,B,C,D,E) arasında yapılır.
12- Sorulduğunda nesnelerin renklerini söyler.
13- 3 kez dinlediği öyküdeki 5 ana noktayı tekrarlar. (kırmızı şapkalı kız)
14- Başı, gövdesi + 4 vücut kısmı olan bir adam resmi çizer.
15- Şarkının 5 satırını söyler.
16- Model olunduğunda 10 küpten kule oluşturur.
17- Uzun ve kısayı sözel olarak ifade eder. ( “Bu nasıldır? Sorusu sorulduğunda)
18- Nesneleri bir başka nesnenin üstüne, altına, önüne, arkasına yerleştirir. (üçünü yaparsa geçer) 19- 1-10 arasında eşit miktarda nesne içeren setleri eşleştirir. (3) ile (3-4) kümeleri arsında yapılır.
20- Resimdeki nesnelerin eksik parçalarını söyler veya gösterir.
21- 1’den 20’ye kadar ezbere sayar.
22- Baştaki, ortadaki ve sondaki pozisyonu isimlendirir. ( Bu küp nerede duruyor?)

5-6 YAŞ

23- 20 nesneyi sayar ve kaç tane olduğunu söyler.
24- 1’den 10’a kadar olan rakamların isimlerini söyler.
25- Kendi sağını solunu söyler.
26- Alfabenin harflerini sıra ile ritmik söyler.
27- Adını yazar.
28- 5 harfi isimlendirir. (Harf setinde bana tanıdığın harflerin isimlerini söyle.)
29- Nesneleri genişlik ve uzunluk özelliklerine göre sınıflandırır. (geniş-dar, uzun-kısa şeklinde ayırır.)
30- Büyük harflerin tümünü isimlendirir.
31- 1’den 10’a kadar olan rakamları sıraya dizer.
32- Nesnelerin sıra içindeki pozisyonunu birinci, ikinci, üçüncü olarak isimlendirir.
33- A’dan Z’ye küçük harflerin tümünün isimlerini söyler.
34- Büyük ve küçük harfleri eşleştirir.
35- 1’den 20’ye kadar olan rakamlar arasında isimlendirilen rakamı gösterir.
36- Model olarak gösterilen pırlanta şeklini çizer.
37- Basit labirenti tamamlar.
38- Sıra ile haftanın günlerini söyler.
39- 3 ‘e kadar olan rakamları toplar ve çıkarır. (2+1=3)
40- Doğum gününü gün ve ayı ile söyler.
41- 10 sözcüğü okur.
42- Daha sonra ne olacağını tahmin eder.
43- Yarım ve bütün nesneleri gösterir.
44- 1’den 100’e kadar ezbere sayar.

Bilişsel becerilere sahip çocuk, okul yaşamında akademik alanda başarılı olur. Okuma ve yazma becerilerini kazanmaya hazırdır. Fakat; Görsel ve işitsel algılama yeteneği, algıladıklarını hafızada tutabilme, mantıklı düşünebilme, neden sonuç ilişkisini kurabilme ve yeterli kavram bilgisine de sahip olmalıdır. Düşüncesi ve konuşması birbiriyle bağlantılı olmalı, bunun için yönergeleri anlayabilmeli ve düşüncelerini ifade edebilmelidir. Okumayı yazmayı ve matematiği öğrenmesi istenen çocuğun, duyu organlarının yeterli şekilde gelişmiş olması gerekir. Detayları da kavrayabilmelidir. Görsel ve işitsel ayırt edebilme yeteneğine de sahip olmalıdır.

Eğer bazı becerileri kazanmakta zorlanıyorsa, oyun yöntemiyle, özellikle kavram geliştirici eğitsel oyuncaklardan yararlanarak becerisini geliştirebiliriz. Kavram bilgisini(renk, şekil, sayı, mekânda konum, zıtlık v.s) günlük yaşamın içinde öğrenmesini sağlayabiliriz. Örneğin; Sofra kurarken mutfak malzemeleri ile benzer nesneleri eşleme-gruplama çalışmaları çamaşır toplarken renklerine göre ayırma, alışveriş yaparken para üstü hesaplama veya sokakta şekil avına çıkma gibi.

Dil Becerileri

4-5 YAŞ

1- Birbirini takip eden üç işi başarabilir. (mutfağa git, ekmek al, masaya koy)
2- Edilgen cümleleri anlar. (Kapı Ahmet tarafından açıldı. Soru: Kapıyı kim açtı? Çocuğun cevabı: Ahmet açtı olmalı.)
3- İstenildiğinde bir nesnenin veya resmin eşini bulur.
4- Konuşurken “lütfen”, “yapar mıydınız?”, “yapabilir misiniz?” gibi sözel ifadeleri kullanır.
5- Birleşik cümleler kullanır. (topa vurdum, top yuvarlandı)
6- İstenildiğinde bir çalışma sayfasındaki nesnenin üstündeki ve altındaki nesne resimlerini gösterir.
7- Kısaltmalar kullanır. (Bilmek: Resim yapmayı biliyor musun?, Yemek yapmayı biliyor musun?) (İstemek: Çocuk bahçesine gitmek istiyor musun?) (Biliyorum, istiyorum gibi kısa cevaplar verir.)
8- Resimdeki manasızlıkları ve saçmalıkları gösterebilir.
9- Kız kardeş, erkek kardeş, anneanne, babaanne ve dede gibi kelimeleri kullanır.
10- Zıtlıklarla ilgili karşılaştırmalarda en son kelimeyi söyler. (örn: “Hangisi büyük, hangisi küçük?” ifadesinde büyük ve küçük nesnelerden önce küçük olanı gösterir. En son işittiği kelimeyi hatırlar.
11- Resimli ipucu olmadan bildiği hikayeleri anlatır.
12- Belirli bir sınıfa ait olmayan resmi (örn: hayvan olmayan) gösterir.
13- İki kelimenin kafiyeli olup olamadığını söyler. (atkı-askı, kitap-ördek)
14- Karmaşık cümleler kullanır. (Örn: Annem içeri girmemi istiyor çünkü ...................)
15- Sesin yüksek mi alçak mı olduğunu söyler.
16- Az-çok kavramlarının anlamlarını bilir ve gösterir.
17- Adresini söyler.
18- Telefon numarasını söyler.
19- En az, an çok ve birkaç’ın anlamını bilir (1-8-3)
20- Basit şakalar yapar.
21- Günlük deneyimlerini anlatır.
22- Yer veya hareket tarif eder. (........’ya doğru, oradan .......... oraya, üstünde, uzakta gibi)
23- “Niçin?” sorusunu açıklayarak cevaplar.
24- 3 veya 5 bölümlük hikayeyi birleştirir ve anlatır.
25- Kelimeleri tanımlar. (masa, ev, elma, top, araba, merdiven, bardak, soba, hırka) (9’da 6 geçer)
26- “Bana tersini söyle” sorusunu cevaplar. (Bana büyüğün tersini söyle, bana sıcağın tersini söyle, bana ağırın tersini söyle) (3’te 2 geçer)
27- “Eğer ....................... olsaydı ne olurdu?” sorusunu cevaplar. (Eğer yumurtayı düşürseydin ne olurdu?)
28- “Dün” ve “yarın “ı anlamlı olarak kullanır.

Dil becerisini kazanmak, okuma yazmaya hazırlık için en önemli beceridir. Çocuklar önce konuşma ve dinlemeyi öğrenmektedirler. Çocukların okul olgunluğunu kazanabilmeleri için; Olayları kronolojik sırayla anlatabiliyor olması, yeterli kelime hazinesine sahip olması, zıt kavramları biliyor olması, bir konuşmayı aktarabiliyor olması da gerekmektedir. Çocuğun ona anlatılanları dinliyor olması ve yönergeleri anlıyor olması da önemlidir. Ayrıca akıcı bir konuşmaya sahip olması beklenmektedir. Değerli Anne-Babalar, yukarıdaki beceri çalışmalarını çocuğunuzda uyguladıysanız ve biraz daha etkinlik önerisine ihtiyacınız varsa, çocuğunuzun dil becerilerini geliştirmek ve okul olgunluğu kazandırmak için aşağıdaki etkinliklerde yapılabilir.
Bol miktarda resimli kitaplardan yararlanılabilir.
Hikâye dinlemek ve anlatmak eğlenceli olmalıdır. Bu çalışma aynı zamanda kelime haznesinin artması için önemlidir.
Çocuklar gündelik hayatta çok sık rastladıkları kelimelerin anlamlarını öğrenmeleri için teşvik edilmeli, anlamını bilmedikleri kelimelerle ilgili sorular sorduklarında açıklama yapılmalı.
Bir defterin ilk sayfasına çocuğun kendi fotoğrafı yapıştırılarak adını yazması istenir. Diğer sayfalara aile bireylerinin resimleri yapıştırılarak adları yazılır. Böylece çocuk tanıdık kelimelerle yazı yazmanın keyifli bir faaliyet olduğunu algılar. Kendi kitabını oluşturmuş olur.
Resimler, geometrik şekiller, harfler ya da sayılar kullanılarak eşleştirme Faaliyetleri yapılabilir.
Hafıza (akılda tutma) Oyunları oynanabilir. Harflerle ilgili çalışmalar yapılarak farkındalık yaratılabilir.
Birlikte okuma sırasında “koş, koş koşabildiğin kadar koş” gibi sık tekrarlanan basit kelimeler çocuğa okutularak ya da okunan kelimenin aynısından sayfada varsa onu bulması istenerek okumaya ilgisi çekilebilir.
Yazma becerisine hazırlık için ise aşağıdaki çalışmalar yapılabilir.
Yazma becerisi için öncelikle çocuk kalem kullanmaya alışkın olmalıdır. Çocuğun bu konudaki çabası övülmeli nesne çizimlerindeki hatalar nedeniyle endişelendirilmemelidir.
Oyun hamurları gibi malzemelerle el kaslarının güçlendirilmesi sağlanmalıdır. El-göz kontrolü için makasla daire, kare vb. gibi şekiller kestirilebilir.
İlk önce kalem tutuş pozisyonu ele alınmalıdır. Üç yaşında el tercihi belirginleşmeye başlar. Çizgi çalışmaları sırasında kalem tutuş pozisyonu önem kazanmaktadır. Bileğini döndürerek kalem kullanma (orak lama tutuş pozisyonu), defteri yan tutarak kullanma vb. gibi pozisyonlar yazı yazmayı zorlaştırmaktadır. Kalem tutuş pozisyonunu düzeltmek için sınırlı alanları taşırmadan boyama çalışmaları yapılabilir. Bir labirentin içindeki fareyi peynirine kavuşturmak için çizgi ile yol göstermesi veya nokta birleştirme yarım şekilleri tamamlama gibi faaliyetler de çocukların kalem kontrolü için önerilebilecek faaliyetlerdendir. Böylece bütünlük algısının gelişimine de destek olunabilir.

Çocuğun resim yapmaya teşvik edilmesi önerilebilir. Yavuzer (1992)’e göre, 2-4 yaşı kapsayan karalama döneminden sonra çocuklar genelde dört yaş civarında oldukça tanınabilir çizimler çizmeye başlar. Ancak kesin olarak çizimlerin ne olduğunu söylemek oldukça zordur. Beş yaşlarında, İnsanlar, evler ya da ağaçlar tanınmaya başlanır; Çocuk altı yaşına geldiğinde de biçimler ve şekiller Konulu olmaya başlar. Kısacası artık kafadan çıkan kollar pek görülmez. Çizimlerde nesnelerin bütün olarak algılanması beklenilmektedir. Özellikle harf ya da harflere benzeyen semboller çizmeye teşvik etmek gerekir. Bu amaçla noktalar halinde hazırlanmış harflerin üzerinden geçmek önerilen faaliyetlerdendir. Düzenli şekil ve çizgi alıştırmalarına yine yuvarlak çizimlerden başlanmalı, eğri, düşey, yatay, eğik çizgilerle devam edilmeli, harf şekillerine doğru yönlendirilmelidir. Tanıdık harflerle basit kelimelerin yazımına teşvik etmek (çocuktan adını yazmasını istemek) önerilebilir.

Sağlıklı, mutlu ve başarılı çocuklar yetiştirmek dileği ile hoşça kalın.

 

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Uzmanı & Aile Danışmanı Meral HASANDAYIOĞLU

İzmir Disleksi Merkezi - Özel Eğitim Merkezi İzmir