Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Belirtileri

Çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, çocuğunuzun okuldaki başarısını ve ilişkilerini etkileyebilen karmaşık bir nörolojik bozukluktur. DEHB belirtileri değişmektedir ve bazen bu belirtileri tanımak zordur. Çoğu çocuğun birkaç dikkat eksikliği belirtisi göstermesi normaldir.

Dikkat Eksikliği

Dikkatsizlik belirtileri olan kişiler genellikle:

 • Ayrıntıları gözden kaçırmak.
 • Okulda, işte veya diğer etkinlikler sırasında dikkatsiz hatalar yapmak.
 • Konuşmalar, dersler veya uzun süreli okumalar da dahil olmak üzere görevlerde veya oyunda dikkati uzun süreli sürdürebilmekte sorun yaşamak.
 • Konuşmayı dinlemeyememek, konuşan kişiye yoğunlaşamamak.
 • Talimatlara uymamak ve ödevleri, işleri veya görevleri bitirmemek veya görevleri başlatmada başarısız olmak. Hızlıca odak noktasını kaybetmek.
 • Malzeme ve eşyaların düzenli tutulmaması, çalışmaların dağınık yapılması ve zamanın kötü yönetilmesi. Son teslim tarihlerine uyulmaması ve aktiviteleri organize etmede sorun yaşamak.
 • Ödev gibi zihinsel çaba gerektiren işleri beğenmemek ve kaçınmak.
 • Görevler veya etkinlikler için gerekli olan eşyaları kaybetme(Okul malzemeleri, kalemler, kitaplar)
 • İlgisiz davranışlar göstermek. Etraftaki seslere ve hareketlere karşı kolayca dikkatin dağılması.
 • Günlük işlerde ve aktivitelerde unutkanlık.

Hiperaktivite

Hiperaktivite-dürtüsellik semptomları olan kişiler sıklıkla:

 • Oturduklarında bile kıpır kıpır olurlar ve sürekli hareket etme isteği duyarlar.
 • Oyunları sessizce oynayamamak.
 • Sürekli hareket halinde olmak.
 • Bir soru tamamlanmadan önce cevabı söylemeye çalışmak, başkalarının cümlelerini bitirmeden ya da sohbetin tamalanmasını beklemeden konuşmak.
 • Herhangi bir şeyi beklerken sorun yaşamak, aceleci davranmak.
 • Konuşmalarda, oyunlarda veya etkinliklerde sürekli araya girmek, müdahalede bulunmak.

DEHB'nin teşhisi, DEHB konusunda uzman bir çocuk doktoru, psikolog veya psikiyatr gibi lisanslı bir klinisyen tarafından kapsamlı bir değerlendirme yapılmasını gerektirir. Bir kişinin DEHB tanısı alabilmesi için dikkatsizlik ve / veya hiperaktivite-dürtüsellik belirtileri kronik veya uzun süreli olmalı, kişinin işlevini bozmalı ve kişinin yaşı için normal gelişimin gerisinde kalmasına neden olmalıdır. Doktor ayrıca herhangi bir DEHB belirtisinin başka bir tıbbi veya psikiyatrik durumdan kaynaklanmadığından emin olacaktır. DEHB olan çoğu çocuk ilkokul yıllarında tanı almaktadır.Bir ergenin veya yetişkinin DEHB tanısı alabilmesi için, belirtilerin 12 yaşından önce mevcut olması gerekir.

DEHB belirtileri 3 ile 6 yaşları arasında erken görünebilir ve ergenlik ve yetişkinlik dönemlerinde de devam edebilir. DEHB belirtileri, duygusal veya disiplin sorunları ile karıştırılabilir veya tamamen sessiz, iyi niyetli çocuklarda kaçırılabilir ve bu da tanıda gecikmeye neden olabilir. Tanısı konmamış DEHB'li yetişkinlerin okul performansı zayıf, işteki sorunları veya zor ya da başarısız ilişkileri olabilir.

DEHB belirtileri bir insan yaşlandıkça zamanla değişebilir. DEHB olan küçük çocuklarda hiperaktivite-dürtüsellik en baskın belirtidir.Bir çocuk ilkokula ulaştığında, dikkatsizlik belirtisi daha belirgin hale gelebilir ve çocuğun akademik olarak mücadele etmesine neden olabilir. Ergenlikte hiperaktivite azalmış gibi görünmekte ve huzursuzluk veya kıpırdama duyguları olarak daha sık ortaya çıkabilmektedir, ancak dikkatsizlik ve dürtüsellik kalabilir. DEHB olan birçok ergen de ilişkiler ve antisosyal davranışlarla mücadele etmektedir. Dikkatsizlik, huzursuzluk ve dürtüsellik, yetişkinliğe devam etme eğilimindedir.

Dikkat Eksikliği Merkezi olarak Buca Mutlu Çocuklar Özel Eğitim Merkezi hizmet vermektedir.