Disleksi Belirtileri Nelerdir?

Disleksi nedir?

Disleksi insanların özellikle okuma konusunda dil becerileri ile ilgili zorluklarla karşılaştığı bir öğrenme güçlüğüdür . Disleksi olan öğrenciler, genel olarak yazma ve kelimeleri telaffuz etmede zorluklarla karşılaşırlar. Disleksi kişileri hayatları boyunca etkiler; bununla birlikte, etkisi kişinin hayatındaki farklı aşamalarda değişebilir. Disleksi, öğrencinin eğitim ve öğretim hayatında akademik olarak başarılı olamasını etkileyebilir.Bu yüzden özel eğitim ve ekstra destek hizmetlerine ihtiyaç duyabilirler.

Disleksi neden olur?

Disleksinin kesin nedenleri hala tam olarak açık değildir, ancak anatomik ve beyin imgeleme çalışmaları, disleksi olan bir kişinin beyninin nasıl geliştiği ve işlev yaptığı gibi farklılıklar göstermektedir. Dahası, disleksisi olan çoğu kişinin, bir sözcük içindeki ayrı konuşma seslerini tanımlamak veya harflerin okuma güçlerindeki önemli bir faktör olan harfleri nasıl temsil ettiğini öğrenmek konusunda problemleri olduğu bulunmuştur. Doğru öğretim teknikleri ile disleksi olan öğrenciler başarılı bir şekilde öğrenebilirler.

Disleksinin etkileri nelerdir?

Disleksi'nin etkisi her birey için farklıdır. Temel zorluk kelime tanıma ve okuma akıcılığı ve yazma ile ilgilidir. Disleksi olan bazı bireyler, özellikle mükemmel talimatlar ile, erken okuma ve yazım görevlerini öğrenmeyi başarabilirler, ancak daha karmaşık dil becerilerine ihtiyaç duyduklarında, dilbilgisi, ders kitabı materyalini anlama ve makale yazma gibi problemleri yaşarlar.

Disleksi olan insanlar, evlerinde iyi dil modelleri ile yetişseler bile konuşulan dil ile ilgili problemler yaşayabilirler.Bu durum kendilerini açıkça ifade etmeyi zorlaştırabilir veya konuştuklarında başkalarının anlattıklarının ne anlama geldiğini tam olarak anlamayabilirler. Bu tür dil problemlerini tanımak genellikle zordur, ancak okulda, işyerinde ve diğer insanlarla ilgili olarak büyük sorunlara yol açabilirler. Disleksinin etkileri sınıfın ötesine uzanır.

Disleksi ayrıca bir kişinin kendi görüntüsünü de etkileyebilir. Akademik sorunlar sebebiyle büyük bir stres yaşadıktan sonra, bir öğrenciyi okula devam etmekten vazgeçirebilir.

Disleksi nasıl teşhis edilir?

Kapsamlı bir değerlendirme ile kritik temel dil becerilerinin bir değerlendirmesi yapılabilir. Bunlar, alıcı ve ifade edici dil becerilerini, fonemik farkındalığı içeren fonolojik becerileri ve ayrıca öğrencinin harfleri ve sayıları hızla adlandırma yeteneğini içerir. Bir öğrencinin sözcüklerin listelerini hem okuma hem de bağlam içindeki kelimeleri okuma yeteneği de değerlendirilmelidir. Disleksi olan okuyucuların bir özelliği olan bir profil ortaya çıkarsa, genişletilmiş zaman gibi uygun bir yer içermesi gereken bireyselleştirilmiş bir müdahale planı geliştirilmelidir. Test, eğitimli okul veya dış uzmanlar tarafından yapılabilir.

Disleksi belirtileri nelerdir?

Disleksik bireylerin gösterdiği problemler yazılı dili edinme ve kullanmada zorluklar içerir. Disleksik bireylerde yazım bazen oldukça karışıktır, çünkü öğrenciler sesler için harf sembollerini hatırlamakta ve sözcükler için anılar yaratmakta zorlanırlar. Disleksi olan kişilerin yaşadığı diğer sorunlar arasında şunlar bulunur:

  • Konuşmayı öğrenmek

  • Harfleri ve seslerini öğrenme

  • Yazılı ve konuşulan dili düzenleme

  • Sayıları ezberlemek

  • Anlamak için yeterince hızlı okuma

  • Uzun okuma ödevleri ile devam etme ve anlama

  • Yazım

  • Yabancı dil öğrenmek

  • Doğru matematik işlemleri yapma

Bu becerilerle ilgili zorluk çeken tüm öğrencilerin disleksisi yoktur. Okuma, dil ve yazma becerilerinin resmi olarak test edilmesi, şüpheli disleksi tanısını doğrulamanın tek yoludur.

Disleksi nasıl tedavi edilir?

Disleksi yaşam boyu bir durumdur. Doğru yardımla, disleksi olan birçok insan iyi okumayı ve yazmayı öğrenebilir. Erken tanı disleksi olan bireylerin okulda ve hayatta başarıyı elde etmelerine yardımcı olmanın anahtarıdır. Disleksi olan insanların çoğu, çok merkezli, yapılandırılmış bir dil yaklaşımı kullanarak özel olarak eğitilmiş bir öğretmen, öğretmen veya terapistin yardımına ihtiyaç duyar. Bu bireylerin aynı anda birkaç duyu (işitme, görme, dokunma) içeren sistematik ve açık bir yöntemle öğretilmesi önemlidir. Disleksi olan birçok kişinin bire bir yardıma ihtiyacı vardır, böylece kendi hızlarında ilerleyebilirler. Ayrıca, disleksi olan öğrenciler genellikle otomatik kelime tanıma becerilerini geliştirmek için çok sayıda yapısal uygulamaya ve acil geri bildirime ihtiyaç duyarlar.

Okullar, disleksisi olan öğrencilere yardımcı olmak için akademik düzenlemeler uygulayabilir. Örneğin, disleksi olan bir öğrenciye, görevleri tamamlamak, not alma konusunda yardımcı olmak ve uygun şekilde değiştirilmiş iş ödevleri için fazladan vakit verilebilir. Öğretmenler kayıtlı testler verebilir veya disleksi olan öğrencilerin alternatif değerlendirme araçlarını kullanmalarına izin verilebilir.

Öğrenciler sesli kitapları dinlemekten hoşlanırlar.Metin okuma, kelime işlem ve bilgisayar programlarından yararlanabilirler. Öğrenciler, bazen okuldaki zorlukların bir sonucu olarak ortaya çıkan duygusal sorunlarla ilgili yardıma ihtiyaç duyabilirler.

 

İzmir Buca Mutlu Çocuklar Disleksi Merkezi