Disleksi'de Okul Öncesi ve Sonrası Dönem

Disleksi en çok okumayı öğrenmede yaşanan zorlukla ilişkilidir. Bir çocuğun dildeki sesleri tanıma ve kullanma becerisini etkiler. Disleksi hastası çocuklar yeni kelimeler çözmekte zorlanıyorlar ya da onları yönetilebilmekte zorlanıyorlar. Bu, okuma, yazma ve hecelemede zorluklara neden olur. Kelimeleri ezberleyerek telafi edebilirler, ancak yeni kelimeleri tanımakta güçlük çekerler ve tanıdık olanları bile alma konusunda yavaş olabilirler.

Disleksi, bir çocuğun zekasının yansıması değildir. Aslında bir öğrencinin kabiliyeti ile başarısı arasındaki boşluk olarak tanımlanır. Disleksili bazı gençler, en azından ilk birkaç sınıf için akranlarına ekstra çaba göstermeye devam edebilirler. Ancak üçüncü sınıf tarafından, işlerine ayak uydurabilmek için hızlı ve akıcı bir şekilde okumaları gerektiğinde, başları belaya giriyor.

Belirtiler

Çocuğunuz okula başlamadan önce disleksinin belirtilerini ayırt etmek zor olabilir, ancak bazı erken ipuçları size fikir verebilir. Çocuğunuz okula başladığında, sorunu ilk farkeden öğretmeni olabilir. Bu durum değişkenlik gösterse de bir çocuk okumayı öğrenmeye başladığında durum genellikle belirginleşir.

Okuldan Önceki Dönem

Küçük bir çocuğun disleksi riski altında olabileceğine dair işaretler:

 • Geç Konuşma
 • Kelimeleri çok yavaş öğrenmek
 • Kelimelerdeki sesleri ters çevirme veya benzer sesleri karıştırarak, kelimeleri doğru bir şekilde oluşturamamak.
 • Harfleri, sayıları ve renkleri hatırlama veya isimlendirme problemleri
 • Tekerlemeleri öğrenme veya kafiye yapma oyunlarında zorluk yaşama

Okul yaşı

Çocuğunuz okula girdikten sonra, aşağıdakiler dahil olmak üzere disleksi belirtileri ve semptomları daha belirgin hale gelebilir:

 • Yaşıtları arasında beklenen seviyenin çok altında okuma
 • İşitme ve duyduklarını anlama problemleri
 • Doğru sözcüğü bulmakta veya sorulara cevap bulmakta zorluk yaşama
 • Bir şeylerin sırasını hatırlama problemleri
 • Harf ve kelimelerde benzerlik ve farklılıkları görmede yaşanan zorluklar
 • Yabancı bir kelimenin telaffuzunda zorlanmak
 • Zorlanarak yazma
 • Okumayı ve yazmayı içeren görevleri tamamlamak için alışılmadık derecede uzun zaman harcamak
 • Okumayı içeren etkinliklerden kaçınmak

Gençler ve yetişkinler

Gençlerde ve yetişkinlerde disleksi işaretleri çocuklardakine benzer. Gençler ve yetişkinlerde bazı yaygın disleksi belirti ve semptomları şunlardır:

 • Sesli okuma dahil olmak üzere bir metni okurken yaşanan zorluk
 • Yavaş okuma ve yazma
 • Yazım sorunları
 • Okumayı içeren etkinliklerden kaçınmak
 • Kelimeleri yanlış anlama
 • Okumayı ve yazmayı içeren görevleri tamamlamak için alışılmadık derecede uzun zaman harcamak
 • Bir hikayeyi özetlerken zorluk
 • Yabancı dil öğrenme sorunu
 • Zor ezberlemek
 • Matematik problemlerini yapmada zorluk yaşamak