Duyu Bütünleme Bozukluğu

Duyu Bütünleme Bozukluğu, beynin dış dünyadan gelen uyarıyı alması, organize etmesi ve duyusal bilgiyi kullanmakta yaşadığı zorluklar sonucu, kişinin günlük hayatını verimli etkileşim içinde yaşamasında problem yaşamasıdır. Duyusal uyarım, kişinin hareketleri, duyuları, dikkati ya da uyma tepkilerinde zorluk yaşamasına neden olabilir.

Kişinin Duyu Bütünleme Bozukluğu olması,beyinde bir hasar ya da hastalık olduğunu anlamına gelmemektedir.Dr. Ayres,bu durumu ‘’beynin sindirim güçlüğü ‘’veya ‘’beyinde trafik sıkışıklığı’’ olarak tanımlamaktadır.Olabilecekler şunlardır:

.Çocuğun merkezi sinir sistemi duyusal mesajları almayabilir ya da algılayamayabilir.

.Birey, duyusal mesajları verimli bir şekilde bütünleyemeyebilir, organize edemeyebilir ve ayırt edemeyebilir.

.Organize olamamış beyin, çocuğun davranışlarını kontrol etmek için yanlış mesajlar gönderebilir. Doğru geri bildirimden yoksun olan fakat anlamlı davranmak zorunda kalan çocuk, bakma ,dinleme, dikkat etme ,insanlarla ve objelerle etkileşime girme, yeni bilgiyi işleme ,hatırlama ve öğrenmede sorunlar yaşayabilir.

Kişinin doğru Duyu Bütünleme Bozukluğu tipini belirlemek, en uygun tedaviyi kararlaştırmak açısından çok önemlidir.

 

DUYU BÜTÜNLEME BOZUKLUĞU KİMLERDE GÖRÜLÜR?

1- Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ve öğrenme güçlüğü olan çocuklar

2- Otizm (Yaygın gelişimsel bozukluk, Asperger sendromu)

3- Serebral palsi 

4- Gelişim gecikmesi (İnce Motor Bozukluklar, Kaba Motor Bozukluklar, Görsel Motor Bozukluklar, Koordinasyon Bozuklukları vs)

5- İşitme, dil ve konuşma bozuklukları

6- Prematüre doğumdan kaynaklı gelişim gecikmeleri

7- Genetik bozukluklar/ kromozomal anomaliler 

 

TEDAVİSİNDE NASIL YARDIMCI OLUNUR?     

Duyu Bütünleme Tedavisi, çocuğun vücuduna dışarıdan gelen uyarıların doğru işlenmesi ne ve uygun davranışsal cevapların oluşmasına yardımcı olur. Çocuk, merkezi sinir sisteminin ihtiyacı olan duyusal güç, süreklilik ve nitelik sağlayan anlamlı aktivitelere aktif olarak katıldıkça, uyum sağlama davranışları da gelişme gösterir. Uyum sağlama davranışlarına daha iyi işleyen bir duyusal bütünleme öncülük eder. Sonuç olarak, algılar, öğrenme, yetenekler ve kendine güven, gelişme gösterir. Çocuk, plan yapabilen, organize olabilen, ihtiyacı olan ve yapmayı istediği şeyleri sürdürebilen bir birey haline gelir. Duyu bütünleme tedavisi yapılmaz ise duyu bütünleme bozukluğu çocuğun hayatını sayısız şekillerde zorlaştır.

Tedavi olmadan Duyu Bütünleme bozukluğu, hayat boyu sürecek bir sorun haline gelir. Aslında çocuk büyüdükçe Duyu Bütünleme Bozukluğu kendi kendine düzelmez, yaşamı boyunca kazanması gereken beceri ve davranışlarda ortaya çıkarak tüm yaşamını etkiler. 

Yaşamı tümüyle etkileyen duyu bütünleme bozukluğu ergoterapistler/ fizyoterapistler tarafından yapılan değerlendirme sonucunda belirlenir. Duyu bütünleme terapisi, Tedavi Ergoterapist ve fizyoterapistler tarafından uygulanan seanslarla gerçekleştirilir.