Leyla ZAROĞLU

Özel Eğitim Alanı Öğretmeni

Leyla ZAROĞLU, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği'nden 2014 yılında mezun olmuştur. Yüksek lisansını 2016 yılında Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü'nde tamamlamıştır. Mutlu Çocuklar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde Özel Eğitim Alanı Öğretmeni olarak görev yapmaktadır.

 

 

ALDIĞI EĞİTİM ve SERTİFİKALAR

• İşaret Dili - İşaret Dili Eğitmeni ve Tercümanı Asuman Çalışkan - İstanbul İşletme Enstitüsü - İstanbul/2017

• Farklılaştırılmış Öğretim Tasarımı - Doç. Dr. Hasan Said Tortop - İstanbul Aydın Üniversitesi - İstanbul/2017

• Çocuklarda Cinsel Eğitim, Güven Çemberi ve Tacizden Korunma Eğitimi - Yrd. Doç. Dr. Ayten Düzkantar - Anadolu Üniversitesi -Eskişehir/2016

• Özel Eğitimde Kullanılan Yöntem ve Uygulayıcı Yeterlilikleri Eğitimi - Yrd. Doç. Dr. Ayten Düzkantar -  Anadolu Üniversitesi -Eskişehir/2016

• Zihin Haritası Tekniği - Yrd. Doç. Dr. Hülya Yeşil - Uluslararası Kıbrıs Üniveristesi - Kıbrıs/2015

• Touch Math (Matematik Eğitiminde Nokta Belirtme Tekniği) - Yrd. Doç. Dr. Ahmet Yıkmış - Yakın Doğu Üniversitesi - Kıbrıs/2015

• Otizim Semineri - Doç. Dr. Hasan Avcıoğlu - Uluslararası Kıbrıs Üniveristesi - Kıbrıs/2014

• UDA (Uygulamalı Davranış Analizi) - Yrd. Doç. Dr. Ahmet Yıkmış - Yakın Doğu Üniversitesi - Kıbrıs/2014

• Hafıza Teknileri Eğitimi - Yrd. Doç. Dr. Hülya Yeşil - Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi - Kıbrıs/2014

• Yaratıcı ve Eğitici Drama - Doç. Dr. Alev Önder - Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi - Kıbrıs/2013

• Çocuklarda Davranış Bozuklukları ve Tedavileri - Prof. Dr. Nergiz Bulut Serin - Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi - Kıbrıs/2012

• Disleksi Semineri -  Yrd. Doç. Dr. Atilla Tazebay - Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi - Kıbrıs/2012

• Montesori Okullarında Okul Öncesi Eğitimde Alternatif Yaklaşımlar - Yrd. Doç. Dr. Eda Kargı - Doğu Akdeniz Üniversitesi - Kıbrıs/2012