Marmara İlköğretime Hazır Oluş Ölçeği

Marmara İlköğretime Hazır Oluş Ölçeği, 2003 yılında Yrd. Doç. Dr. Özgül Polat tarafından doktora tezi olarak geliştirilmiştir. Ölçeğin hazırlanma amacı, 60 - 78 aylık çocukların sosyal gelişiminde ve temel becerilerinde ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını belirlemek için ülkemizde yaşayan çocuklara özgü olarak geliştirilmiştir. Marmara İlköğretime Hazır Oluş Ölçeği Türkiye'ye özgü olarak geliştirilmiş TEK Okul Olgunluk Testidir.

Marmara İlköğretime Hazır Oluş Ölçeği;

  1. Rehberlik uzmanlarının çalışmalarına katkıda bulunması,
  2. Eğitim programcılarının program geliştirme çalışmalarına ışık tutması,
  3. Gelişim uzmanlarının çocukların gelişim düzeylerini belirlemesine katkı sağlaması,
  4. Özel eğitim uzmanlarının çalışmalarna katkı sağlaması,
  5. Okullarda, çocukların sahip oldukları kapasiteyi en üst düzeye çıkarabilmek için Bireysel Eğitim Programlarının (BEP) hazırlanmasına destek salanması,
  6. Okul öncesi öğretmenlerin çocukları ile ilgili yapacakları planlamaya katkı sağlaması
  7. İlköğretim öğretmenlerine çocuğun temel becerilerdeki yeterliliği hakkında bilgi vermesi,
  8. İlkokullarda 1.sınıfa başlayacak çocukların bulundukları düzeyin tespit edilmesi ,
  9. Rehberlik ve araştırma merkezlerinde risk altındaki çocukların belirlenmesi açısından önemlidir.                                                

Marmara İlköğretime Hazır Oluş Ölçek Uygulaması;

Marmara İlköğretime Hazır Oluş Ölçeği, 60 aydan başlayarak 78 ay aralığındaki çocukların ilköğretime hazır olup olmadığını ve düzeylerini değerlendirmek için Yrd. Doç. Dr. Özgül Polat tarafından Türkiye'de yaşayan çocuklar için geliştirilmiş ve geçerlilik-güvenirlik çalışmaları yapılmış bir okul olgunluk testidir.

Ölçek 2 formdan oluşmaktadır:

A. Gelişim Formu;

Zihinsel ve dil (74 madde), Sosyo Duygusal (40 madde), Fiziksel (23 madde), Özbakım (16 madde) becerilerine ait toplam 153 davranış maddesinden oluşmaktadır.

Çocuğun davranışı yapma sıklığına göre Öğretmen veya ebeveynler tarafından doldurulmak üzere her bir item “her zaman, sık sık, bazen, hiçbir zaman” şeklinde derecelendirilmiştir.

 

B. Uygulama Formu;

Matematik (rakam tanıma, arttırma-eksiltme, setler –renk, şekil-, sıralama: 47 soru),

Fen (tümevarım, tümdengelim, problem çözme: 14 soru),

Ses (aynı sesle başlayan kelimeler, kafiyeli kelimeler: 8 soru )

Çizgi (3 soru)

Labirent (2 soru) çalışmalarındaki başarılarını belirlemek amacıyla birebir çocuk tarafından cevaplandırılacak nitelikte hazırlanmış 5 alt boyuttan oluşmaktadır. Her bir soru doğru cevaba (1), yanlış cevaba (0) puan verilecek şekilde puanlanmıştır.

Marmara İlköğretime Hazır Oluş Ölçeği,  İzmir 'de Buca Mutlu Çocuklar Özel Eğitim, Disleksi ve Rehabilitasyon Merkezinde  ölçeğin eğitimini almış uzman klinik psikoloğumuz tarafından uygulanmakta ve çocuğunuzun okula hazır olup olmadığı konusunda bir rapor sunulmaktadır. Çocuğum ilkokula başlamaya hazır mı? sorusuna yanıt bulabilmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.nk