Testler

ÇOCUK TESTLERİ

Beier Cümle Tamamlama Testi

İnsan algısını ve hayata bakış açısını ortaya çıkaran psikometrik bir testtir. Testin A ve B olmak üzere 2 adet formu bulunmaktadır. A formu 8 ile 16 yaşlar arasındaki çocuklara uygulanmaktadır. B formu ise, daha ileri yaşlardaki çocuklara uygulanmaktadır. Projektif bir teknik olduğundan uzmanlık gerekmektedir. bireysel olarak yada belli bir gruba uygulanabilir. Bireyin paylaşamadığı, duygu ve düşüncelerini anlamaya yönelik bir testtir. Birey bu testte eksik cümleleri tamamlayış biçimiyle, ilgilerini, tutumlarını, arzularını, beklentilerini, sıkıntılarını vb. duygu ve düşüncelerini yansıtır. Bireyin iç dünyasına ait bilgiler edinmek istendiği zaman kullanılır.


Louissa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi

Çocukların karmaşık ve sorunlarını çözümlemek için hazırlanmış tekniklerin en geliştirilmişlerinden biridir. Bu teste yararlanılan öyküler daha çok onların anlayabilecekleri ve ilgi duyabilecekleri biçimde yapılandırılmıştır. Düss bunu yaparken, deneklerin komplekslerine karşılık olan yanıtlarını göz önünde tutuyor. Test 4-12 yaş aralığındaki çocuklara bireysel olarak uygulanan ve zaman sınırlaması olmayan projektif bir testtir. Çocuğun hikayeleri tamamlamasıyla iç dünyasına yönelik duyguları, çatışmaları, bilinçaltıyla ilgili elde edilen bilgiler uzman kişi tarafından yorumlanır. Özellikle okulöncesi dönem çocukları için sıkça kullanılmaktadır.

Bir Aile Çiz Testi

Psikanalitik verilere dayanan projektif bir resim testidir. Temel amacı, çocuğun ailesi ile olan çatışmalarını açığa çıkarmaktır. Aile çizimi testi çocuğun aile içi ilişkilerini nasıl değerlendirdiğini, aile de kendisini nerede gördüğünü, ailedeki diğer bireylerle ilişkilerini değerlendirme imkanı sağlayan projektif bir tekniktir.

Burdon Dikkat Testi

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite belirtileri olan çocuklarda dikkat gücünü ölçme amacıyla kullanılır. Eğitim- Öğretim yılı boyunca sınıf içinde dikkat eksikliği yaşayan öğrencileri belirlemek amacıyla bütün sınıfa yada dikkat toplamada güçlük yaşadığı düşünülen öğrencin dikkat gücünü belirlemek amacıyla bireysel olarak da uygulanabilir. Burdon Dikkat Testi 10 ile 20 yaş arasındaki tüm bireylere uygulanabilir.


Frankfurter Dikkat Testi

60 ile 72 ay arası çocuklara uygulanan Frankfurter Dikkat Testi ile okula başlayan çocuğun dikkati ölçülmekte, okula henüz yeni başlamışken dikkat sorunu olanlar tespit edilmektedir.

Gessel Gelişim Figürleri Testi 

2- 6 yaş arası çocukların görsel motor ve algı gelişiminin değerlendirildiği bir gelişim testidir. 3-7 yaş okul öncesi çocukların; zeka gelişimlerinin yaşlarına göre ne düzeyde olduğu ile ilgili genel bilgiler verir. Test okul öncesi çocukların görsel algı, görsel motor koordinasyon, küçük kas becerileri ve genel zeka gelişimleri ile ilgili yorumlarda bulunulabilir. 1. sınıf öğrencilerinin gelişim düzey ve becerileri hakkında ön bilgi verir. Test çocuklara bireysel uygulanabildiği gibi, sınıf ortamında toplu olarak da uygulanabilir.

Good Enoughh Harris Bir İnsan Çiz  Testi 

Çocuğun çizdiği insan resmi ile zekasının tespit edilebildiği, özel bir çeşit zeka testidir. 7,8 ve 9 yaş çocuklarına uygulanmaktadır.

Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi 

2-11 yaş arası çocukların alıcı dil yaşının tespit edilebildiği, konuşma bozukluğu ve sözel ifadeye ışık tutan, resim kelime eşleştirme testidir.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi 

5 yaş 6 ay ile 6 yaş 0 ay arasındaki çocuklara uygulanabilen, çocuğun ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını ölçen bir okul olgunluk testidir.

Frostig Gelişimsel- Görsel Algı Testi 

Çocukların görsel algılarını değerlendirmeye yardımcı olan bir algı testidir. 5 yaş 6 ay ile 6 yaş 0 ay arasındaki çocuklar başta olmak üzere uygulanabilen, çocuğun ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını da ölçen bir okul olgunluk testidir.

Benton Görsel Bellek Testi

8 yaş üzeri bireylere uygulanabilen, bireyin dikkat, algı ve bellek durumuna dair bilgi verebilen, dikkat eksikliğinin tespit edilebildiği bir dikkat ve algı testidir.
Porteus Labirentleri Testi 

Çocuk ve yetişkinlere uygulanan zekanın özel bir şeklini ölçen, kullanımı yaygın bir zeka testidir.

Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi 

Bu test, çocuklarda görsel motor işlevini görmek için gelişimsel bir test olarak kullanılarak hem yetişkin, hem de çocuklarda geriliği, regresyonu, fonksiyon kaybını ve organik beyin hasarlarını saptamaya ve özellikle regresyon vak’alarında da kişilik sapmalarını bulmaya ışık tutmaktadır.

Catell 2-A Zeka Testi 

7 yaş 6 ay ile lise dönemi çocuklara uygulanan zeka testidir.

Catell 3-A Zeka Testi 

Üniversite öğrenimi almış bireylere uygulanan zeka testidir.

Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)

0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimsel açıdan değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanan bir envanterdir.  Çocukların, 0-3 aydan başlayarak, 48-72 ay dilimine kadar aylık periyotlarla; dil gelişimi, zihinsel becerileri, küçük-kas gelişimi, büyük-kas gelişimi, sosyal gelişimi ve öz bakım becerileri tek tek incelenip gözlenerek puanlanır. Bu değerlendirme eğer mümkün ise anne-baba ve çocuğun bir arada olduğu bir ortamda yapılır.

Uygulayıcı tarafından anne-babaya yöneltilen soruların yanı sıra çocuk da aynı zamanda gözlem altına alınmaktadır. Adım adım çocuğun sahip olduğu her beceri değerlendirmeye alınmaktadır.

Sorular gelişimin farklı, ancak birbiriyle ilişkili alanlarını (Dil-Bilişsel, İnce Motor, Kaba-Motor, Sosyal Beceri-Özbakım) temsil edebilecek biçimde düzenlenmiştir.

Kent Egy Testi

Kent E-G-Y Testi 6-14 yaş arasındaki bireylerin zekasını incelemek ve patolojiyi saptamak amacıyla uygulanır. Bilgiye ve dile dayanan bir testtir. Sözeldir, hız testi değildir. Konuşma, işitme ve sözel ifade sorunu olmayan kişilere uygulanabilir.