Türkçe Prep (Okuma Güçlendirme Programı)

Prep Eğitimi Nedir?

TÜRKÇE PREP PROGRAMI okuma,anlama ve anlamlandırma süreçlerinde problem yaşayan,ilkokul çağına gelmiş ancak yaşına uygun beklenen okuma performansını göstermeyen çocuklar için geliştirilmiş bir güçlendirme programıdır. PREP, Prof. J.P.Das tarafından geliştirilmiş ve PASS teorisine dayanmaktadır. PASS teorisi eş zamanlı (kelimelerin arasındaki ilişkileri anlama, kelimelerden anlamlı bir bütün oluşturma,vurgu ve yapılan vurgunun anlamlandırılması, detayların görülmesi, uzamsal ilişkiler) ve ardıl işlem (birbirinin ardından gelen ve birbirinden bağımsız seslerin doğru telaffuzu, belirli bir ritim ile art arda verilen uyaranları anlama, kelime dizilerini anlama ve akılda tutma) becerilerine dayanan bir okumayı geliştirme programıdır.

PREP ;

  • Dikkat,

  • Planlama,

  • Ardıl işlem becerisi,

  • Eş zamanlı işlem becerisine dayanmaktadır.

 

TÜRKÇE PREP'te özellikle ardıl işlem ve eş zamanlı işlem becerileri üzerinde çalışılmaktadır. Bu iki işlem becerisi okumayı geliştirme için büyük önem taşımaktadır. Okumayı ilk öğrenme kısmında ardıl işlem etkinken okumayı anlama kısmında eş zamanlı işlem becerisi daha etkindir. Tüm bu işlem süreçlerinde dikkat ve planlama doğrudan ele alınmasa da her etkinliği gerçekleştirebilmek adına her sürece mutlaka dahil edilmektedir.

Son olarak okuma ile ilgili sıkıntıların bu sistemde yer alan ardıl işlem ve eş zamanlı işlem becerileri ile ilgili sıkıntılardan kaynaklandığı savunulmaktadır. PREP (Okuma Güçlendirme Programı) bu iki alanla ilgili çalışmalarda doğrudan müdahale ederek yaşanan zorlukların daha iyi hale geitirilmesini sağlamaktadır.

PREP Eğitimi Hangi yaşlar için uygundur?

İlkokul çağına gelmiş ancak yaşından beklenen performansı göstermeyen tüm çocuklara TÜRKÇE PREP uygulanabilmektedir. PREP EĞİTİMİ , düzeltici ve daha iyi hale getirici bir program olduğu için çocuğun mevcut yaş ya da sınıflarına bakılmaksızın kendi okuma düzeyine göre programa başlanabilmektedir.

Kimler Türkçe PREP Eğitiminden yararlanabilir?

Motivasyon ve öğrenme ortamı ile ilgili problem yaşayamadığı halde hala okuma ,anlama ve anlamlandırma ile ilgili sıkıntı yaşayan çocuklar türkçe prep uygulamasından faydalanabilirler.

Türkçe PREP Programı en az 20 seans önerilmektedir. İzmir Buca Buca Mutlu Çocuklar Türkçe Prep Uygulama Merkezi olarak hizmet vermektedir.