Turner Sendromu

Cinsiyet kromozomlarından birisi eksiktir. Eksik kromozomun zigotla erken safhada bölünme sırasında kaybolduğu belirtilmektedir. Karekteristik özellikleri aşağıdaki gibidir; 

1- Kısa boy ve yassı göğüs kafesi, 

2- Yeni doğan döneminde ensede deri kıvrımları, daha sonra boyunda yelelenme ve kol ve bacaklarda ödem, 

3- Doğuştan kalp ve böbrek anomalileri, 

4- Sık otitismediya (meyil işitme kaybı), 

5- Gözde şaşılık ve göz kapağında düşüklük görülür. 

6- Overler (Yumurtalıklar) yoktur. İç genital organların hepsi fibröz bantlar şeklinde bağ dokudan ibarettir. Bu nedenle pubertede menstrasyon görülmez, meme gelişimi olmaz. 

Turner Sendromu olan kişilerde zihinsel engel çok fazla değildir.