YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR EĞİTİM PROGRAMI

YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR EĞİTİM PROGRAMI

Yaygın gelişimsel bozukluk, birden fazla bozukluğu içeren bir tanı grubu olup erken çocukluk döneminde başlayan sosyal etkileşim, dil gelişimi ve davranış alanlarında yetersizliklere sebep olma durumudur. Davranış sorunları, yineleyici, sınırlı ilgi ve davranışları kapsamaktadır. Bu durumlar gelişimin birçok alanını etkileyerek kalıcı ve süreğen işlev bozukluklarına yol açar.

Amerikan Psikiyatri Birliği, 1994 yılında yaygın gelişimsel bozuklukları beş bozukluktan oluşan bir grup olarak sınıflandırmıştır. Bunlar,

1)   Otizm

2)   Rett Sendromu

3)   Çocukluğun Dezintegratif Bozukluğu

4)   Asperger Bozukluğu

5)   Başka Türlü Adlandırılmayan Yaygın Gelişimsel Bozukluk (Atipik Otizm)’ tur .

 

Programın Düzeyi: Program, yaygın gelişimsel bozukluklar tanı grubu içerisinde yer alan her yaştaki bireyin gelişimsel özellikleri, eğitim ihtiyaçları ve öncelikleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.

 

Programın Genel Amaçları: Bu program ile bireylerin;

1)   İşlevsel becerilerin kazandırılmasına ön koşul oluşturan temel eşleme ve taklit becerilerini geliştirmeleri,

2)   Sosyal etkileşim başlatma ve sürdürme becerilerini geliştirmeleri,

3)   Alıcı ve ifade edici dil becerilerini geliştirmeleri,

4)   İletişim becerilerini geliştirmeleri,

 5)   Bağımsız çalışma ve işlevde bulunma ile organize olma becerilerini kazanmaları,

6)   Öz bakım ve günlük yaşam becerilerini geliştirmeleri,

7)   Akademik becerilerini geliştirmeleri,

8)   Toplumsal yaşama katılım ve sosyal uyum becerilerini geliştirmeleri beklenmektedir.