Aile Eğitimi ve Danışmanlığı

Eğitim, yalnızca okulda yürütülen bir süreç değildir. Çocuk, doğduğu andan itibaren bir eğitim ortamı içindedir. Çocukların zamanlarının büyük çoğunluğunu aileleri ile birlikte geçirdikleri düşünüldüğünde, anne babaların çocukları üzerindeki rolünün eğitim etkinliklerini önemli ölçüde etkileyeceği görülmektedir. Kazanılan becerilerin sürekliliğinin sağlanmasında ve bu becerilerin genellenmesinde ailenin büyük rolü vardır. Aile eğitimi, aile için hazırlanan ve çocuğun tüm gelişim alanlarına ilişkin durum ve gelişim hedefleri, amaçlarını açıklayan, bu amaçların uygulanmasında aileye yardımcı olan ve ailenin bir bütün olarak sosyal çevreye uyumunu destekleyen bir programdır. Ailenin eğitime katılımını sağlamak, çocuklara sunulan eğitimi kolay, etkili, kalıcı, genellenebilir ve ekonomik hale getirmektedir.

Aile Eğitimindeki Amaçlarımız:
• Ailenin Bireyin Durumu (Engeli) Hakkında Daha Fazla Bilgi Gereksiniminin Karşılanması

• Kurumda Verilen Eğiti'min, Sürekliliğinin ve Genellenmesinin Sağlanarak Kalıcılığının Gerçekleştirilmesi

• Aile Eğitimi'nden Sonra Ailenin Aktif Katılımı ve Katkısı Sağlanarak, Hedeflenen Amaçların Gerçekleşme Süresinin Kısaltılması

• Diğer Ailelerle Tanışmaları, Kaynaşmaları, Aynı Amaç ve Sorun İçin Çözüm Yolları Üzerinde İşbirliği Yapmalarının Sağlanabilmesi

• Ailenin Toplum Kaynakları (Belediyelerin Ücretsiz yada İndirimli Toplu Taşıma Kartlarının Edinebilmek İçin İzlenilmesi Gereken Prosedürler, Vergi İndirimleri, Devlet Özürlü İstihdamları Prosedürleri, Yasal Haklar vb.) Hakkında Sosyal Hizmet Uzmanları Tarafından Bilgilendirilmesi

• Çocuğun Eğitimi'nde Anne-Babanın Tutarlılık, Eşgüdüm ve Dayanışmacı Bir Tutum İçinde Olmasının Sağlanılması

• Çocuğun Davranışlarının Nasıl Kontrol Edileceği Hakkında Bilgi Verilmesi

• Çocuğa Bazı Becerilerin Nasıl Öğretileceği Hakkında Bilgi Verilmesi

Özel eğitime gereksinimi olan çocuklara verilecek eğitimin etkili ve başarılı olması, özel eğitim merkezi, ev ve örgün öğretime devam etmekte olan öğrencinin okulu gibi farklı ortamdaki yaklaşım ve davranışların tutarlı olmasıyla yakından ilgilidir. Okulda uygulanan eğitim ilke ve yöntemlerinin ev yaşantısıyla bağdaştırılması, eğitimcinin anne ve babadan: anne babanın da eğitimciden yararlanması şeklinde kurulacak iş birliği, çocuğun eğitiminin yalnız okulda değil, evinde ve diğer sosyal çevrelerinde de süreklilik kazanmasına yardımcı olacaktır.